Gordonin                                                                      Toimiva työyhteisö -koulutus

johtamiseen ja tiimien kehittämiseksi

Työyhteisöissä tarvitaan tulevaisuuden taitoja


Muuttuva yhteiskunta ja teknologian jatkuva kehittyminen muovaa vuorovaikutuksen tapoja myös työpaikalla. Yhteistyötä tehdään yhä enenevässä määrin erilaisista kulttuureista ja ympäristöistä tulevien ihmisten kanssa. 

Tutkimusten mukaan tulevaisuuden työelämä näyttäytyy nykyistä pirstaloituneempana. Myös etäjohtaminen lisääntyy. Muun muassa näihin tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen käy helpommin ns. tulevaisuuden taitojen avulla (21st century skills). Toimiva työyhteisö -koulutuksessa keskitytään niihin tulevaisuuden taitoihin, jotka liittyvät työpaikan vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin.

  

Gordonin Toimiva työyhteisö -koulutus antaa valmiudet hyödyntää keskeisiä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja johtamisessa ja työelämässä yleensä.

Noin 20 tuntia kestävän koulutuksen aikana osallistuja kehittää taitojansa esimies- ja projektityössä sekä valmentajan että tiiminvetäjän näkökulmista.