Toimiva työyhteisö -koulutuksen sisältö

Lue lisää ohjelmastamme

Toimiva työyhteisö -koulutuksen teemat

1. Teoreettiset lähtökohdat ja perusteet. Käsitemalli. Arvopohja.

2. Auttamistaidot. Kuuntelun ja ongelman ratkaisuun tarvittavat taidot, joiden avulla voidaan auttaa työntekijää.

3. Ongelmaan tarttumiseen liittyvät taidot. Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot sekä ongelmanratkaisutaidot, joiden avulla opitaan ilmaisemaan ongelmia ja huolia rakentavalla tavalla. 

4. Ristiriitatilanteissa tarvittavat taidot. Työkalut, jotka auttavat löytämään kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja yhteiseen ongelmaan sekä autetaan eri osapuolia löytämään keskinäinen ratkaisu heidän ongelmaansa.

5. Arvojen käsittely. Malli, jonka avulla tunnistetaan arvojen erimielisyydet ja löydetään keinot niiden käsittelemiseksi.

Työtavat

Toimiva työyhteisö -koulutuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä kuten luennointia, ryhmäkeskusteluja, havaintoesityksiä ja pienryhmäharjoituksia. 

Taitojen soveltamista käytäntöön harjoitellaan sekä kurssijaksoilla myös niiden välillä. Tarkoituksena on auttaa osallistujaa tunnistamaan tilanteet, joissa taitoja voi käyttää ja saada kokemusta taitojen soveltamisesta omaan ympäristöön. 

Kun osallistuja saa välineitä oman työyhteisönsä vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden tutkimiseen, hän löytää uusia näkökulmia työhönsä. 

.

Kurssimateriaali

Jokainen osallistuja saa koulutuksesta kurssimateriaalin, joka sisältää tehtävien ja kurssilla käytyjen diojen lisäksi teoriaa ja artikkeleita työyhteisön kehittämiseen liittyen.